Kehrä and the ferris wheel Rinkeli at Linnanmaki Amusement Park during the Carnival of Light in autumn of 2018.

Kehrä ja maailmanpyörä Rinkeli Linnanmäellä Valokarnevaalin aikaan syksyllä 2018.

Shot on expired Fujicolor Superia 200 with Nikon F5.