Professor Tapio Puolimatka at the University of Jyväskylä.

Professori Tapio Puolimatka Jyväskylän yliopistolla.